Metsuripalvelut

  • Tontti- ja puistohakkuut
  • Pihapuiden kaadot
  • Kantojen jyrsintä
  • Raivaukset ja taimikonhoito
  • Metsänviljely
  • Tarvittaessa kuljetamme puut ja oksat pois työmaalta

kollaasi.jpg

kantojyrsin.jpg